Vibemetrics blogi

Finavian johto on muuttanut tavan keskustella yrityksen arvoista. Henkilöstö on otettu aktiivisesti mukaan keskusteluun. Vuoden 2018 alusta Finavia päätti ottaa käyttöön digitaalisen alustan, jossa henkilöstö voi äänestää arvoista, keskustella niistä, ehdottaa uusia arvoja ja kertoa, miten arvot toteutuvat.

”Meidän tavoitteenamme oli uudistaa malli, miten ihmiset voivat osallistua meidän työtä ohjaaviin arvoihimme”, kertoo Head of HR Sami Laine Finavialta.

Arvokeskusteluun kutsuttiin osallistumaan koko Finavian henkilökunta, noin 1100 työntekijää. Palvelussa tulokset esitetään Finavian organisaatiorakenteen mukaisesti niin, että työntekijä näkee oman yksikkönsä tulokset ja voi tutustua myös koko organisaation tuloksiin.

Palvelun luottamuksellisuus ja tietosuoja ovat osuvan arvokeskustelun välttämättömiä edellytyksiä. Työntekijät saavat henkilökohtaiset kutsut, mutta kaikki äänet ja kommentit pysyvät aina anonyymeinä. Vibemetricsin toimintamallin lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen organisaatioissa.

Arvokeskustelun tulokset

Arvokeskustelua käytiin kolme viikkoa kesän kynnyksellä. Finavian arvokeskustelun tuloksena oli valtava määrä mielipiteitä, ääniä ja arvoehdotuksia.

finavia arvokeskustelun tulokset 2018

Vuoden 2018 arvokeskustelun tulokset lukuina.

Keskustelun aikana 50 % työntekijöistä kävi palvelussa ja 38 % työntekijöistä osallistui arvokeskusteluun. Palvelussa oli keskimäärin 500 käyntiä per viikko, mikä kertoo aiheen kiinnostavuudesta.

Johto sai palvelun avulla paljon tietoa, joka ohjasi uusien arvojen päättämistä kesällä 2018. Arvokeskustelun avulla ymmärrettiin myös, miten arvojen koettiin toteutuvan eri yksiköissä.

Arvokeskustelun jatko

Arvokeskustelun luonteva jatko on kiittää ihmisiä osallistumisesta arvokeskusteluun ja juurruttaa uudet arvot työntekijöiden arkeen.

Palvelu muuttaa tapaa, miten työntekijöille voidaan viestiä. Se huomioi työntekijän kiinnostuksen aiheet ja osaa kohdentaa oikeat viestit halutuille joukoille. Tämä tieto on täysin luottamuksellista, eikä viestin lähettäjä tiedä, kenelle viestit menevät. Näin esimerkiksi kiitosviestit voitiin räätälöidä erilaisiksi riippuen työntekijän osallistumisesta.

Finavia aloitti kesän jälkeen kiitosviesteillä arvojen käsittelyn, ja kukin arvo saa oman teemakuukauden. Teemakuukauden aikana työntekijöitä ohjataan arvoon liittyvien kysymysten avulla arvioimaan, miten kuukauteen liittyvä arvo näkyy ja toimii arjen työssä. Samalla voidaan jatkaa keskustelua arvoista.

Arvokeskustelulla on vahva vaikutus!

Jatkon yhteydessä mitattiin arvokeskustelun vaikuttavuutta. Viimeisimmät Finavian vaikuttavuusmittaukset (10/2018) kertovat työntekijöiden kokemuksesta:

Vastaajista 70 % kokee täysin tai osittain, että arvokeskustelu on hyvä keino osallistaa henkilöstöä.

Vastaajista 52 % on osittain tai täysin sitä mieltä, että arvokeskustelu antaa mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen arvoihin.

”Kun muistaa parin vuoden takaiset uutiset siitä, että yleensä 5 % työntekijöistä tietää yrityksen arvot, ja vertaa niitä Finavian tuloksiin, voi todeta, että Finavian työntekijöillä arvot ovat selkärangassa. Se varmasti näkyy kokemuksena, kuinka merkitykselliseksi työ koetaan.”, kommentoi Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.

Miten arvokeskustelu toimii?

Työntekijällä on vaikutusvalta

Vibemetricsin arvokeskustelu näyttää tuloksia työntekijöille reaaliajassa. Ihmiset pystyvät seuraamaan arvokeskustelun etenemistä itse. Työntekijälle se tarkoittaa, että hän voi

  •   antaa äänensä olemassa olevalle arvolle
  •   ehdottaa uusia arvoja
  •   kommentoida arvoja
  •   korostaa arvoon liittyvää kommenttia, mikäli kokee sen tärkeäksi
  •   nähdä tuloksia reaaliajassa.

Tuloksia voidaan tutkia monin eri tavoin

Jokainen kävijä voi tutustua tuloksiin omassa yksikössään ja nähdä eron koko organisaation tuloksiin.

Finavia arvokeskustelu suodata tuloksia

Tuloksia voidaan myös suodattaa. Palvelu takaa käyttäjien anonymiteetin niin, että se ei näytä alle 10 hengen yhteenvetoja.

Haluatko tietää lisää arvokeskustelusta? Tutustu arvokeskustelun esittelyyn

Yhteystiedot

Finavia
Head of HR
Sami Laine
sami.laine@finavia.fi
‭+358 20 708 2102‬

Vibemetrics
CEO
Mikko Ruokojoki
mikko.ruokojoki@vibemetrics.com
+358 400 709 319

Kuvataidelukiolaiset antoivat fiiliksille uudet hahmot

Maria Peltonen voitti kovatasoisen ja tiukan fiilishahmokilpailun, jonka Vibemetrics järjesti Helsingin kuvataidelukion kanssa. Toisen sijan nappasi Emmi Säkkinen ja kolmanneksi sijoittui Selma Rinne.

maria_peltonen_5

Ote Maria Peltosen voittotyöstä

Vibemetrics järjesti Helsingin kuvataidelukion kanssa projektin, jossa opiskelijat suunnittelivat fiilismittarimme hymiöille korvaajat. Suurin osa projektitöistä tehtiin kuvataidekurssien yhteydessä, mutta pari innokasta osallistui projektiin kurssien ulkopuolelta.

Tehtävänantona oli suunnitella viiden kuvan sarja, joka kuvaa fiilisjatkumoa myönteinen–neutraali–kielteinen ja jota voitaisiin käyttää Vibemetrics-fiilismittarissa.

Emmi Säkkinen_4

Emmi Säkkisen työ sai hopeaa

Yhteensä töitä palautettiin 96 kappaletta. Mukana oli ideoita, tyylejä ja näkökulmia laidasta laitaan: rohkeita ja konservatiivisia, rönsyileviä ja pelkistettyjä, konkreettisia ja abstrakteja. Valtaosa töistä oli sellaisenaan valmiita palvelussa käytettäväksi.

Vibemetricsin raati oli töitä pisteyttäessään yllättävän työlään ja haastavan tehtävän edessä, koska työt olivat yleensä ottaen tasokkaita, ja mukana oli paljon raikkaita ideoita.

Kilpailun voitti Maria Peltonen ilmeikkäillä tikku-ukoillaan. Toiseksi sijoittui Emmi Säkkinen kädellisine hymynaamoineen. Kolmannen sijan kuittasi Selma Rinne, joka oli tuunannut perinteistä peukkukättä uuteen uskoon. Kärkikolmikko palkitaan suorituksistaan Vibemetricsin sponsoroimilla stipendeillä lukuvuoden päättäjäisjuhlassa.

Tehtävä oli opiskelijoille hyödyllinen ja erittäin haastava. Siinä piti osata pelkistää oma idea selkeäksi ja eri skaalaan sopivaksi kuvaksi.

Hanna Pusa / Helsingin kuvataidelukio

Selma Rinne selmarinne_5

Selma Rinteen peukkuaiheinen työ sijoittui kolmanneksi

Mitalistien perässä tuli kapealla marginaalilla monia mahtavia töitä. Kaikilla raadin jäsenillä oli pistesijoille jääneiden töiden joukossa omia suosikkejaan, joiden karsiutuminen parhailta sijoilta harmitti.

Hanna Pusa oli opettajana yhdellä kuvataidekursseista, joilla kilpailutöitä tehtiin. Hänen mukaansa tehtävä oli opiskelijoille haastava, mutta hyödyllinen. Kilpailussa kaivattiin persoonallista ilmettä, mutta myös pelkistämistaitoa ja idean sovittamista valmiiseen palveluun.

Vibemetrics kiittää kuvataidelukion väkeä hyvin sujuneesta projektista ja mahtavista kilpailutöistä! Pohdimme kevään aikana, löytyykö töiden joukosta sellaisia, jotka voisimme ostaa käyttöömme osaksi palvelua.

 

 

 

 

 

Vibemetrics mukana Work goes happy-tapahtumassa 15.3

Work goes happy 15.3.2018 klo 9-17

Vibemetrics on jälleen mukana ensi viikolla järjestettävässä Work goes happy-työhyvinvointitapahtumassa. Meitä voi tulla moikkamaan ständille E3, heti ulko-ovien tuntumassa. Ständin lisäksi Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki on puhumassa tunneilmastosta, kuuntelusta ja Vibemetricistä D-Salissa kello 13:10-13:25. Tervetuloa kuuntelemaan!

Wanha satama, 15.3.2018 klo 9:00 – 17:00

Work goes happy (WGH) on työhyvinvointikonsepti, joka luo ideoita, avaa väyliä työhyvinvoinnista ja työelämästä tiedottamiseen niin asiantuntijoille, työyhteisöille kuin yhteistyökumppaneille. WGH tuottaa asiapitoisia, mutta viihdyttäviä ja mieleenpainuvia elämyksiä sekä tapahtumia lisäten mukaan myös viihdemaailman elementtejä.

wghosastovibe.jpg

Löydät meidät ständiltä E3!

 

Lue lisää tapahtumasta osoitteessa wgh.fi.

Vibemetrics lisäsi läpinäkyvyyttä Työ- ja elinkeinoministeriössä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) otti Vibemetrics-palvelun koekäyttöön syyskuun alussa saadakseen ajantasaista tietoa henkilöstön tuntemuksista toimitilojen uudistuksen yhteydessä. Henkilöstön ja esimiesten kokemuksia palvelusta selvitettiin kahden kuukauden käytön jälkeen kyselytutkimuksella, johon vastasi noin 40 prosenttia käyttäjistä.

Käyttö oli helppoa

Mittausjakson aikana henkilöstö antoi Vibemetricsiin noin 1300 signaalia (fiilikset, kommentit, reaktiot ja toimenpiteet), ja palvelu saavutti 87 prosentin käyttöasteen.

”Mielestäni fiilismittari on toimiva väline mitata henkilöstön tunnelmia esimerkiksi juuri muutostilanteissa.” –käyttäjä

Esimiehistä 90 % oli sitä mieltä, että Vibemetrics lisäsi työyhteisön läpinäkyvyyttä. Myös henkilöstö arvosti sitä, että palvelun kautta voi jakaa mielipiteitä ja parannusehdotuksia anonyymisti.

”Meidän ydinosaamistamme on saada ihmiset osallistumaan ja jakamaan omia kokemuksiaan. Kokemuksia ei saa kerättyä kyselyllä, sillä kokemus syntyy hetkessä. Hetkeen liittyy aina myös tunne”, kertoo Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.

Mikko Ruokojoki

Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki

Slush välittää työntekijöidensä fiiliksistä

Slush 2017 on jo aivan kulman takana! Maailman startup- ja teknologiatapahtumien kärkijoukkoon kasvaneen Slushin kulisseissa on iso joukko motivoituneita ihmisiä. Tapahtumaa on rakentamassa vuosittain noin 1000-2000 vapaaehtoista. Slush näkyy suurelle yleisölle lähinnä parin päivän tapahtumana, mutta sen takana on pitkäjänteinen projekti, jonka järjestelyt aloitetaan jo hyvissä ajoin.

Slush volunteers

© Otto Jahnukainen

Työntekijöiden fiilikset vaihtelevat varmasti kiireen ja tekemisen keskellä. Tällä kertaa Slush halusi kokeilla uudenlaista, jatkuvaa, ihmisten työtä tukevaa palvelua, joten vapaaehtoiset saivat työskentelyn ohessa käyttöönsä Vibemetricsin, jolla työntekijöiden fiiliksiä on mitattu syyskuusta asti. Vibemetricsin käyttöönottaminen välittää viestin Slushilta vapaaehtoisille: Me välitämme, miltä teistä tuntuu.

Näyttökuva 2017-11-28 kello 13.34.02

Slush elää hetkessä, niin myös Vibemetrics. Toivotamme kaikille Slushin työntekijöille tsemppiä loppurutistukseen! Meidän tiimimme löytää perjantaina 1.12. ständiltä A26. Nähdään pian!

Vibemetrics mukana SLUSH 2017-tapahtumassa

Meet-us-at-Slush-Demo-Area-DEC1

Vibemetrics on tänäkin vuonna mukana Slushissa!

Osallistumme jo kolmatta kertaa Helsingin messukeskuksessa järjestettävään Euroopan johtavaan kasvuyritys- ja teknologiatapahtumaan, Slushiin.

Tiimimme seikkailee tapahtumapaikalla molempina päivinä (30.11.–1.12.), ja perjantaina meidät tavoittaa myös ständiltämme A26.

Löydät meidät perjantaina 1. joulukuuta ständiltä A26.

vibemetrics_booth_slush17

In 2016, over 2,300 startups, 1,100 venture capitalists, and 600 journalists from over 120 countries came to Slush to drive business, and to experience the phenomenal atmosphere.

Tervetuloa fiilistelemään ja juttelemaan kanssamme! Nähdään pian @SLUSH17!

Marraskuussa ihmiset ovatkin positiivisempia

Vibemetrics-palvelu sisältää kymmeniä tuhansia fiiliksiä usean vuoden ajalta. Tilastot kertovat mielenkiintoisia yksityiskohtia tuhansien ihmisten työpäiväkokemuksesta. Niistä voimme myös päätellä, milloin on hyvä hetki kysyä ihmisiltä fiiliksiä.

Tilastot perustuvat anonyymiin fiilistilastointiin Vibemetrics-palvelua käyttävistä asiakkaista (*).

Fiiliksiä annetaan eniten perjantaisin

Vertasimme marraskuuta viiden vuoden ajalta kaikkiin muihin kuukausiin. Yllätykseksemme ilmeni, että marraskuussa ihmiset ovat 15 prosenttia positiivisempia kuin muina kuukausina keskimäärin. Marraskuiden aikana on annettu yli 5000 fiilistä. Koko aineistossa viideltä vuodelta on yli 70 000 fiilistä.

Marraskuussa ihmiset ovat 15 prosenttia positiivisempia kuin muina kuukausina keskimäärin.

Eniten marraskuussa annetaan fiiliksiä keskiviikkoisin, kun keskimäärin suosituin päivä antaa fiiliksiä on perjantai. Keskimäärin positiivisimpia fiiliksiä annetaan perjantaisin, mutta marraskuussa torstaisin.

marraskuun viikon fiilisjakauma

Marraskuun viikonpäivät ja fiilisten jakauma.

Fiiliksillä menestytään

Fiiliksillä on merkitystä, kun halutaan luoda uutta ja tehdä ennätyksiä. Kun kuuntelet mitä ihmiset kertovat, voit tarttua asioihin ja vaikuttaa tulokseen ja osallistaa ihmiset.

Käyttötilastot esimerkki

Vibemetrics tuottaa runsaasti tilastoja asiakkaille.

 

Haluatko lisää fiilistilastoja?

Julkaisemme jatkossakin tilastoja Twitterissä ja uutiskirjeessämme. Tule mukaan!


*) Fiilistilasto perustuu anonymisoituun tilastototietoon tuloksista. Asiakkailta on kysytty lupa tilastotiedon hyödyntämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö mittaa reaaliajassa työntekijöiden kokemuksia muuton yhteydessä

tem-vibe

Koko työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö muuttaa samaan osoitteeseen. Muutto koskettaa noin puolta henkilöstöstä. Uudet työtilat tuovat paljon uusia asioita arjen työhön, joten on tärkeää, että tarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii edelläkävijänä reaaliaikaisen palautteen käyttämisessä.

”Me haluamme varmistaa, että jokainen työntekijä saa vaikuttaa ja kertoa arjen haasteista”, kertoo henkilöstöpäällikkö Mari Anttikoski.

Vibemetrics on ainutlaatuinen palvelu, jossa työntekijät voivat anonyymisti kertoa, miltä heistä tuntuu ja miksi. Se on arjen työssä aina mukana ja auttaa ymmärtämään mitä organisaation eri yksiköissä tapahtuu. Kaikki näkevät toistensa nimettömät kommentit, voivat reagoida niihin sekä lisätä toimenpiteitä kommentteihin. Toimintamalli luo läpinäkyvyyttä ja kasvattaa organisaation nopeutta reagoida muutoksiin.

“Työntekijöiden jatkuva kuuntelu ja palautteeseen reagointi parantavat organisaation toimivuutta ja ihmisten hyvinvointia.“, kertoo Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.

Metsänhoitoyhdistykset saavat reaaliaikaisen fiilismittauksen

mhyp_vibe

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy ja Vibemetrics ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sopimus tuo Vibemetrics fiilismittauksen metsänhoitoyhdistyksien käytettäväksi ja mahdollistaa yhtenäisen näkymän arjen tuntemuksiin ja puheenaiheisiin.

”Fiilismittarin avulla saadaan reaaliaikaista tietoa niin onnistumisista kuin mahdollisista toiminnan epäkohdistakin. Kehityskohteisiin päästään käsiksi ennen kuin syntyy edes varsinaista ongelmaa”, sanoo MHYP toimitusjohtaja Jouni Tiainen.

Vibemetrics on ainutlaatuinen palvelu, jossa työntekijät voivat anonyymisti kertoa miltä heistä tuntuu ja miksi. Se on arjen työssä aina mukana ja mahdollistaa paremman ymmärryksen siitä, mitä organisaation eri yksiköissä tapahtuu. Kaikki näkevät toistensa nimettömät kommentit ja voivat reagoida sekä lisätä toimenpiteitä kommentteihin. Toimintamalli luo läpinäkyvyyttä ja kasvattaa organisaation nopeutta reagoida muutoksiin.

”Haluamme tukea metsänhoitoyhdistysten kehittämistä ja työntekijöiden hyvinvointia. Vibemetrics tarjoaa keinon tarttua nopeasti arjen työhön ja ympäristöön liittyviin asioihin.”, kertoo Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo, että yhteistyösopimukseen päädyttiin Metsämiesten säätiön rahoittamassa hyvinvointihankkeessa tehtyjen kokeilujen perusteella. Hankkeessa haettiin uusia keinoja metsänhoitoyhdistysten kehittämiseksi.

Yhteistyösopimus tarjoaa metsänhoitoyhdistyksille erityisalennuksen, mikäli palvelun käytöstä sovitaan 30.9.2017 mennessä. Lisäksi metsänhoitoyhdistykset saavat lisäominaisuuksia käyttöön yhteistyösopimuksen kautta.

mikko-palojc3a4rvi-raivaaja.jpg

Kuva: MHY

Mikäli edustat metsänhoitoyhdistystä, tilaa itsellesi tarkemmat tiedot tästä.

Lisätiedot

Vibemetrics Oy
Toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki
Puhelin 0400-709319
mikko.ruokojoki@vibemetrics.com
vibemetrics.com

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy
Toimitusjohtaja Jouni Tiainen
Puhelin 0400-158369
jouni.tiainen@mhy.fi
mhy.fi

 

Saatko kerrottua pomollesi, jos hänen toiminnassaan on parannettavaa?

Palautteen antaminen esimiehelle tai kollegalle voi olla vaikeaa. Palautteen antamiseen liittyy pelko leimautumisesta – onko vika minussa, olenko vääränlainen? Toisaalta voi myös askarruttaa, jakaako kukaan muu yhteisön jäsen omaa mielipidettä. Uskallanko kertoa asiani ja onko sillä mitään vaikutusta, jos kerron?

Yksi Vibemetricsin toimintamallin ydinseikoista on se, että annetaan kaikille – esimerkiksi työyhteisön jäsenille – oma ääni ja mahdollisuus vaikuttaa. Palvelu toimii kanavana, jossa saa puhua vaikeistakin asioista. Näin niihin voidaan tarttua ja saada aikaan muutosta. Palvelumme filosofian ja toimintamallin avaaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Sen Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki tietää hyvin. Katso video alta!

Tietoturva-auditointi vahvisti palvelumme luotettavuutta

Vibemetricsin käyttäjämäärän kasvaessa oli korkea aika varmistaa palvelumme tietoturva myös ulkopuolisen asiantuntijajoukon voimin. Keväällä 2017 palkkasimme kotimaisen Second Nature Security -kyberturvallisuusyrityksen tekemään Vibemetricsille tietoturva-auditoinnin.

Muun muassa OWASP- ja OSSTMM-ohjeistoihin perustuvassa auditoinnissa palvelua yritettiin murtaa ja siitä etsittiin heikkouksia sekä manuaalisesti että automaattisilla työkaluilla. Auditoinnissa käytetyt menetelmät ja välineet olivat samankaltaisia kuin oikeissa tietomurroissa käytetyt.

Auditoinnin tuloksena saimme raportin, jossa palvelusta ja palvelinympäristöstämme löydetyt tietoturvapuutteet oli luokiteltu vakavuuden ja muiden piirteiden mukaan. Saimme kehut laadukkaasta palvelusta, ja myös pienen määrän korjauskohtia. Korjasimme puutteet auditoinnin jälkeen, ja lopuksi auditoinnin tehnyt yritys varmisti korjauksemme.

Saimme virallisten tulosten lisäksi auditoinnista lisäkokemusta tietoturvaosaamisemme tueksi. Tietoturva edellyttää jatkuvaa oppimista ja kehittymistä – meillä on näihin nyt entistäkin paremmat eväät.

Data Theft.png

 

Ruusulan tila antaa nuorille vastuun sekä keinon vaikuttaa

Vibemetrics on yhteistyökumppanina Laukaassa sijaitsevan Ruusulan tilan työllistämishankkeessa, jossa luodaan maatiloille malli nuorten työllistämiseen.

ruusula

Suomessa esiintyy kesäaikaan erikoisviljelyn alalla merkittävää kausiluonteista työvoimapulaa. Viime vuosina pulmaa on pääasiassa ratkaistu tuomalla maahan lyhyeksi ajaksi ulkomaalaisia työntekijöitä. Samaan aikaan Suomessa on noin 100 000 työtöntä nuorta sekä kymmeniä tuhansia kouluikäisiä nuoria, jotka kaikki ovat potentiaalisia kausityöntekijöitä.

Keski-Suomessa sijaitseva Ruusulan tila halusi löytää erilaisen ratkaisun ja on kehittänyt yhdessä Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan sekä MTK:n kanssa nuorten työllistämishankkeen, jossa edistetään nuorten työllistymistä maatiloille. Mallilla tavoitellaan kustannustehokasta tapaa työllistää nuoria maaseudulla ja antaa heille oppeja työelämästä. Nuoret vastaavat tulevaisuudessa elintarvikkeiden ostopäätöksistä, joten on tärkeää, että he ymmärtävät mistä ruoka tulee, mitä sen tuottaminen vaatii ja mitä työ maaseudulla on.
Ruusulan tila toimii hankkeessa pilottina, ja tilan mansikkakesä pyöriikin tänä vuonna täysin paikallisten nuorten voimin. Sesonkivastaavina ovat edellisten vuosien ansioituneet nuoret, jotka vastaavat niin mansikan poimituksesta, myyntipisteistä ja myynnistä, itsepoiminnan ja kahvilan toiminnasta sekä koko tilan markkinoinnista.
Yhteensä tilalla työskentelee noin 70 nuorta.
Vibemetrics on lähtenyt hankkeeseen yhteistyökumppaniksi tarjoamalla oman fiilismittarinsa Ruusulan tilan nuorten käyttöön pilotin ajaksi. Kokeilu on mielenkiintoinen, sillä fiilisten ja niiden syiden esiintuonti ensimmäisessä työpaikassa saattaa onnistua paremmin anonyymisti. Nuoret ovat myös tottuneita puhelimen ja sosiaalisen median käyttäjiä, joten seuraamme pilottia mielenkiinnolla ja odotamme nuorten palautekommentteja fiilismittarin käytöstä.
Strawberry