Vibemetrics blogi

Finavian johto on muuttanut tavan keskustella yrityksen arvoista. Henkilöstö on otettu aktiivisesti mukaan keskusteluun. Vuoden 2018 alusta Finavia päätti ottaa käyttöön digitaalisen alustan, jossa henkilöstö voi äänestää arvoista, keskustella niistä, ehdottaa uusia arvoja ja kertoa, miten arvot toteutuvat.

”Meidän tavoitteenamme oli uudistaa malli, miten ihmiset voivat osallistua meidän työtä ohjaaviin arvoihimme”, kertoo Head of HR Sami Laine Finavialta.

Arvokeskusteluun kutsuttiin osallistumaan koko Finavian henkilökunta, noin 1100 työntekijää. Palvelussa tulokset esitetään Finavian organisaatiorakenteen mukaisesti niin, että työntekijä näkee oman yksikkönsä tulokset ja voi tutustua myös koko organisaation tuloksiin.

Palvelun luottamuksellisuus ja tietosuoja ovat osuvan arvokeskustelun välttämättömiä edellytyksiä. Työntekijät saavat henkilökohtaiset kutsut, mutta kaikki äänet ja kommentit pysyvät aina anonyymeinä. Vibemetricsin toimintamallin lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen organisaatioissa.

Arvokeskustelun tulokset

Arvokeskustelua käytiin kolme viikkoa kesän kynnyksellä. Finavian arvokeskustelun tuloksena oli valtava määrä mielipiteitä, ääniä ja arvoehdotuksia.

finavia arvokeskustelun tulokset 2018

Vuoden 2018 arvokeskustelun tulokset lukuina.

Keskustelun aikana 50 % työntekijöistä kävi palvelussa ja 38 % työntekijöistä osallistui arvokeskusteluun. Palvelussa oli keskimäärin 500 käyntiä per viikko, mikä kertoo aiheen kiinnostavuudesta.

Johto sai palvelun avulla paljon tietoa, joka ohjasi uusien arvojen päättämistä kesällä 2018. Arvokeskustelun avulla ymmärrettiin myös, miten arvojen koettiin toteutuvan eri yksiköissä.

Arvokeskustelun jatko

Arvokeskustelun luonteva jatko on kiittää ihmisiä osallistumisesta arvokeskusteluun ja juurruttaa uudet arvot työntekijöiden arkeen.

Palvelu muuttaa tapaa, miten työntekijöille voidaan viestiä. Se huomioi työntekijän kiinnostuksen aiheet ja osaa kohdentaa oikeat viestit halutuille joukoille. Tämä tieto on täysin luottamuksellista, eikä viestin lähettäjä tiedä, kenelle viestit menevät. Näin esimerkiksi kiitosviestit voitiin räätälöidä erilaisiksi riippuen työntekijän osallistumisesta.

Finavia aloitti kesän jälkeen kiitosviesteillä arvojen käsittelyn, ja kukin arvo saa oman teemakuukauden. Teemakuukauden aikana työntekijöitä ohjataan arvoon liittyvien kysymysten avulla arvioimaan, miten kuukauteen liittyvä arvo näkyy ja toimii arjen työssä. Samalla voidaan jatkaa keskustelua arvoista.

Arvokeskustelulla on vahva vaikutus!

Jatkon yhteydessä mitattiin arvokeskustelun vaikuttavuutta. Viimeisimmät Finavian vaikuttavuusmittaukset (10/2018) kertovat työntekijöiden kokemuksesta:

Vastaajista 70 % kokee täysin tai osittain, että arvokeskustelu on hyvä keino osallistaa henkilöstöä.

Vastaajista 52 % on osittain tai täysin sitä mieltä, että arvokeskustelu antaa mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen arvoihin.

”Kun muistaa parin vuoden takaiset uutiset siitä, että yleensä 5 % työntekijöistä tietää yrityksen arvot, ja vertaa niitä Finavian tuloksiin, voi todeta, että Finavian työntekijöillä arvot ovat selkärangassa. Se varmasti näkyy kokemuksena, kuinka merkitykselliseksi työ koetaan.”, kommentoi Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.

Miten arvokeskustelu toimii?

Työntekijällä on vaikutusvalta

Vibemetricsin arvokeskustelu näyttää tuloksia työntekijöille reaaliajassa. Ihmiset pystyvät seuraamaan arvokeskustelun etenemistä itse. Työntekijälle se tarkoittaa, että hän voi

  •   antaa äänensä olemassa olevalle arvolle
  •   ehdottaa uusia arvoja
  •   kommentoida arvoja
  •   korostaa arvoon liittyvää kommenttia, mikäli kokee sen tärkeäksi
  •   nähdä tuloksia reaaliajassa.

Tuloksia voidaan tutkia monin eri tavoin

Jokainen kävijä voi tutustua tuloksiin omassa yksikössään ja nähdä eron koko organisaation tuloksiin.

Finavia arvokeskustelu suodata tuloksia

Tuloksia voidaan myös suodattaa. Palvelu takaa käyttäjien anonymiteetin niin, että se ei näytä alle 10 hengen yhteenvetoja.

Haluatko tietää lisää arvokeskustelusta? Tutustu arvokeskustelun esittelyyn

Yhteystiedot

Finavia
Head of HR
Sami Laine
sami.laine@finavia.fi
‭+358 20 708 2102‬

Vibemetrics
CEO
Mikko Ruokojoki
mikko.ruokojoki@vibemetrics.com
+358 400 709 319

Vibemetrics lisäsi läpinäkyvyyttä Työ- ja elinkeinoministeriössä

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) otti Vibemetrics-palvelun koekäyttöön syyskuun alussa saadakseen ajantasaista tietoa henkilöstön tuntemuksista toimitilojen uudistuksen yhteydessä. Henkilöstön ja esimiesten kokemuksia palvelusta selvitettiin kahden kuukauden käytön jälkeen kyselytutkimuksella, johon vastasi noin 40 prosenttia käyttäjistä.

Käyttö oli helppoa

Mittausjakson aikana henkilöstö antoi Vibemetricsiin noin 1300 signaalia (fiilikset, kommentit, reaktiot ja toimenpiteet), ja palvelu saavutti 87 prosentin käyttöasteen.

”Mielestäni fiilismittari on toimiva väline mitata henkilöstön tunnelmia esimerkiksi juuri muutostilanteissa.” –käyttäjä

Esimiehistä 90 % oli sitä mieltä, että Vibemetrics lisäsi työyhteisön läpinäkyvyyttä. Myös henkilöstö arvosti sitä, että palvelun kautta voi jakaa mielipiteitä ja parannusehdotuksia anonyymisti.

”Meidän ydinosaamistamme on saada ihmiset osallistumaan ja jakamaan omia kokemuksiaan. Kokemuksia ei saa kerättyä kyselyllä, sillä kokemus syntyy hetkessä. Hetkeen liittyy aina myös tunne”, kertoo Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.

Mikko Ruokojoki

Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki

Slush välittää työntekijöidensä fiiliksistä

Slush 2017 on jo aivan kulman takana! Maailman startup- ja teknologiatapahtumien kärkijoukkoon kasvaneen Slushin kulisseissa on iso joukko motivoituneita ihmisiä. Tapahtumaa on rakentamassa vuosittain noin 1000-2000 vapaaehtoista. Slush näkyy suurelle yleisölle lähinnä parin päivän tapahtumana, mutta sen takana on pitkäjänteinen projekti, jonka järjestelyt aloitetaan jo hyvissä ajoin.

Slush volunteers

© Otto Jahnukainen

Työntekijöiden fiilikset vaihtelevat varmasti kiireen ja tekemisen keskellä. Tällä kertaa Slush halusi kokeilla uudenlaista, jatkuvaa, ihmisten työtä tukevaa palvelua, joten vapaaehtoiset saivat työskentelyn ohessa käyttöönsä Vibemetricsin, jolla työntekijöiden fiiliksiä on mitattu syyskuusta asti. Vibemetricsin käyttöönottaminen välittää viestin Slushilta vapaaehtoisille: Me välitämme, miltä teistä tuntuu.

Näyttökuva 2017-11-28 kello 13.34.02

Slush elää hetkessä, niin myös Vibemetrics. Toivotamme kaikille Slushin työntekijöille tsemppiä loppurutistukseen! Meidän tiimimme löytää perjantaina 1.12. ständiltä A26. Nähdään pian!

Marraskuussa ihmiset ovatkin positiivisempia

Vibemetrics-palvelu sisältää kymmeniä tuhansia fiiliksiä usean vuoden ajalta. Tilastot kertovat mielenkiintoisia yksityiskohtia tuhansien ihmisten työpäiväkokemuksesta. Niistä voimme myös päätellä, milloin on hyvä hetki kysyä ihmisiltä fiiliksiä.

Tilastot perustuvat anonyymiin fiilistilastointiin Vibemetrics-palvelua käyttävistä asiakkaista (*).

Fiiliksiä annetaan eniten perjantaisin

Vertasimme marraskuuta viiden vuoden ajalta kaikkiin muihin kuukausiin. Yllätykseksemme ilmeni, että marraskuussa ihmiset ovat 15 prosenttia positiivisempia kuin muina kuukausina keskimäärin. Marraskuiden aikana on annettu yli 5000 fiilistä. Koko aineistossa viideltä vuodelta on yli 70 000 fiilistä.

Marraskuussa ihmiset ovat 15 prosenttia positiivisempia kuin muina kuukausina keskimäärin.

Eniten marraskuussa annetaan fiiliksiä keskiviikkoisin, kun keskimäärin suosituin päivä antaa fiiliksiä on perjantai. Keskimäärin positiivisimpia fiiliksiä annetaan perjantaisin, mutta marraskuussa torstaisin.

marraskuun viikon fiilisjakauma

Marraskuun viikonpäivät ja fiilisten jakauma.

Fiiliksillä menestytään

Fiiliksillä on merkitystä, kun halutaan luoda uutta ja tehdä ennätyksiä. Kun kuuntelet mitä ihmiset kertovat, voit tarttua asioihin ja vaikuttaa tulokseen ja osallistaa ihmiset.

Käyttötilastot esimerkki

Vibemetrics tuottaa runsaasti tilastoja asiakkaille.

 

Haluatko lisää fiilistilastoja?

Julkaisemme jatkossakin tilastoja Twitterissä ja uutiskirjeessämme. Tule mukaan!


*) Fiilistilasto perustuu anonymisoituun tilastototietoon tuloksista. Asiakkailta on kysytty lupa tilastotiedon hyödyntämiseen.

Metsänhoitoyhdistykset saavat reaaliaikaisen fiilismittauksen

mhyp_vibe

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy ja Vibemetrics ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sopimus tuo Vibemetrics fiilismittauksen metsänhoitoyhdistyksien käytettäväksi ja mahdollistaa yhtenäisen näkymän arjen tuntemuksiin ja puheenaiheisiin.

”Fiilismittarin avulla saadaan reaaliaikaista tietoa niin onnistumisista kuin mahdollisista toiminnan epäkohdistakin. Kehityskohteisiin päästään käsiksi ennen kuin syntyy edes varsinaista ongelmaa”, sanoo MHYP toimitusjohtaja Jouni Tiainen.

Vibemetrics on ainutlaatuinen palvelu, jossa työntekijät voivat anonyymisti kertoa miltä heistä tuntuu ja miksi. Se on arjen työssä aina mukana ja mahdollistaa paremman ymmärryksen siitä, mitä organisaation eri yksiköissä tapahtuu. Kaikki näkevät toistensa nimettömät kommentit ja voivat reagoida sekä lisätä toimenpiteitä kommentteihin. Toimintamalli luo läpinäkyvyyttä ja kasvattaa organisaation nopeutta reagoida muutoksiin.

”Haluamme tukea metsänhoitoyhdistysten kehittämistä ja työntekijöiden hyvinvointia. Vibemetrics tarjoaa keinon tarttua nopeasti arjen työhön ja ympäristöön liittyviin asioihin.”, kertoo Vibemetricsin toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki.

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo, että yhteistyösopimukseen päädyttiin Metsämiesten säätiön rahoittamassa hyvinvointihankkeessa tehtyjen kokeilujen perusteella. Hankkeessa haettiin uusia keinoja metsänhoitoyhdistysten kehittämiseksi.

Yhteistyösopimus tarjoaa metsänhoitoyhdistyksille erityisalennuksen, mikäli palvelun käytöstä sovitaan 30.9.2017 mennessä. Lisäksi metsänhoitoyhdistykset saavat lisäominaisuuksia käyttöön yhteistyösopimuksen kautta.

mikko-palojc3a4rvi-raivaaja.jpg

Kuva: MHY

Mikäli edustat metsänhoitoyhdistystä, tilaa itsellesi tarkemmat tiedot tästä.

Lisätiedot

Vibemetrics Oy
Toimitusjohtaja Mikko Ruokojoki
Puhelin 0400-709319
mikko.ruokojoki@vibemetrics.com
vibemetrics.com

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy
Toimitusjohtaja Jouni Tiainen
Puhelin 0400-158369
jouni.tiainen@mhy.fi
mhy.fi

 

Ruusulan tila antaa nuorille vastuun sekä keinon vaikuttaa

Vibemetrics on yhteistyökumppanina Laukaassa sijaitsevan Ruusulan tilan työllistämishankkeessa, jossa luodaan maatiloille malli nuorten työllistämiseen.

ruusula

Suomessa esiintyy kesäaikaan erikoisviljelyn alalla merkittävää kausiluonteista työvoimapulaa. Viime vuosina pulmaa on pääasiassa ratkaistu tuomalla maahan lyhyeksi ajaksi ulkomaalaisia työntekijöitä. Samaan aikaan Suomessa on noin 100 000 työtöntä nuorta sekä kymmeniä tuhansia kouluikäisiä nuoria, jotka kaikki ovat potentiaalisia kausityöntekijöitä.

Keski-Suomessa sijaitseva Ruusulan tila halusi löytää erilaisen ratkaisun ja on kehittänyt yhdessä Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan sekä MTK:n kanssa nuorten työllistämishankkeen, jossa edistetään nuorten työllistymistä maatiloille. Mallilla tavoitellaan kustannustehokasta tapaa työllistää nuoria maaseudulla ja antaa heille oppeja työelämästä. Nuoret vastaavat tulevaisuudessa elintarvikkeiden ostopäätöksistä, joten on tärkeää, että he ymmärtävät mistä ruoka tulee, mitä sen tuottaminen vaatii ja mitä työ maaseudulla on.
Ruusulan tila toimii hankkeessa pilottina, ja tilan mansikkakesä pyöriikin tänä vuonna täysin paikallisten nuorten voimin. Sesonkivastaavina ovat edellisten vuosien ansioituneet nuoret, jotka vastaavat niin mansikan poimituksesta, myyntipisteistä ja myynnistä, itsepoiminnan ja kahvilan toiminnasta sekä koko tilan markkinoinnista.
Yhteensä tilalla työskentelee noin 70 nuorta.
Vibemetrics on lähtenyt hankkeeseen yhteistyökumppaniksi tarjoamalla oman fiilismittarinsa Ruusulan tilan nuorten käyttöön pilotin ajaksi. Kokeilu on mielenkiintoinen, sillä fiilisten ja niiden syiden esiintuonti ensimmäisessä työpaikassa saattaa onnistua paremmin anonyymisti. Nuoret ovat myös tottuneita puhelimen ja sosiaalisen median käyttäjiä, joten seuraamme pilottia mielenkiinnolla ja odotamme nuorten palautekommentteja fiilismittarin käytöstä.
Strawberry

 

Potilaskommunikointi etänä – uusi tapa kuunnella

Lääkärihoidon saatetaan haluta seurata potilaiden vointia kotona. Voimme käyttää kuuntelumalliamme myös tähän tarkoitukseen.

potilasnakyma_hoitajalle

Sairaanhoitajan näkymä potilaiden tämän hetkiseen tilaan.

Miten malli toimii

  1. Potilaalle annetaan tiedot paperilla tai mittaus lähetetään tekstiviestinä / sähköpostina.
  2. Seurantarytmi sovitaan ja potilaan tukena on appi, joka muistuttaa tarvittaessa. Mittauspyyntö voidaan lähettää myös automaattisesti tekstiviestinä tai sähköpostina.
  3. Sairaanhoitaja saa signaalin, mikäli poikkeavaa tapahtuu. Hän voi katsoa reaaliajassa potilaiden tilannetta.
  4. Sairaanhoitaja voi tarvittaessa käyttää palvelua viestinnän kanavana potilaalle.
toimenpide-ohjekuva-2.png

Sairaanhoitaja viestiä potilaalle ja kertoa tehdyistä toimenpiteistä.

 

Työelämä on isojen muutosten edessä

OXM4G3GEQU

Viime perjantai oli mielenkiintoinen päivä. Keskustelin aamupäivällä erään finanssialan liikkeenjohdon konsultin ja myöhemmin erään työeläkeyhtiön hyvinvointijohtajan kanssa. Innostavien tapaamisten jälkeen pää oli täynnä uusia ajatuksia ja ideoita. Olin iloinen saadessani jutella ihmisten kanssa, joilla on paloa ja näkemyksiä.

Uskon, että työelämämme on isojen muutosten äärellä. Perinteiset voimasuhteet murtuvat toimialoilla, palvelumallit muuttuvat ja meidän käsityksemme työstä muuttuu. Uskon, että vuosi 2016 voi olla hyvinkin näiden isojen muutosten aikaa. Mistä siis oikeastaan on kyse?

Henkilöstön mittaukset yleistyvät ja muuttuvat

Johto haluaa mittareita, joilla voidaan mitata työntekijöiden hyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä. Nykyisten mittareiden ongelma on se, että ne kuvaavat mielipiteiden keskiarvoja ja muutoksia. Niissä esitetään työntekijän puolesta määriteltyjä kysymyksiä ja näin pakotetaan työntekijää vastaamaan tietyllä tavalla.

Miten jokaista työntekijää voisi mitata yksilöllisesti, kun työntekijöitä on paljon? Kuulostaa ehkä mahdottomalta, mutta itse asiassa siihen on hyvin yksinkertainen ratkaisu: anna ihmisten vapaasti sanoa mielipiteensä. Anna työntekijöille ääni ja kuuntele sitä. Yrityksen johdon tehtävä on kuunnella ja reagoida. Hyväksy se, että ihmisten tunteiden vertailu ei toimi. Sen sijaan voimme mitata muutoksia, jotka syntyvät ihmisten tunteiden kuuntelusta ja niihin reagoinnista.

happilyeverafter-motivation

Työkulttuurin, motivaation ja johtamisen suhde

Ihmiset luovat työyhteisön ja sen työkulttuurin. Työkulttuuri ohjaa ihmisten ajattelua ja arvoja ja sitä kautta koko yritystä. Tähän vaikuttaminen on vaikeaa, koska työkulttuuri on synteesi työntekijöiden sisäisestä motivaatiosta, tavoitteista, asenteista ja arvoista. Työntekijän motivaatio työntekoon on uniikki, tunteisiin perustuva, piilossa oleva ja voimakas voima.

Menestyäkseen yrityksen pitää saada yhteys työntekijän sisäiseen motivaatioon ja löytää keinoja vaikuttaa siihen.  Työntekijöitä pitää kuunnella ja ymmärtää. Perinteinen ylhäältä käsin johtaminen ei tuota parhaimpia tuloksia. Johdon pitää mahdollistaa luottamuksellinen ja avoin keskustelu, jonka kautta nousevia kehitysehdotuksia toteutetaan.

Jos sisäinen motivaatio kiinnostaa, suosittelen hiljan julkaistua kirjaa DRAIVI, kirjoittajana Frank Martela ja Karoliina Jarenko.

Työeläkeyhtiöt keskiössä muuttuvassa ympäristössä

Työeläkeyhtiöt ovat roolinsa puolesta keskellä tapahtumia, isojen asioiden vartijoina ja toisaalta mahdollistajana. Olin innostunut kuullessani, että uusia ajattelumalleja ja asenteita on viety pitkälle jo käytännön toiminnassa. Palveluita kehitetään nopeasti ja uusia palvelumalleja uskalletaan kokeilla asiakkailla. Tämä vie työeläkeyhtiöitä lähemmäksi yrityksiä ja ymmärrys molemminpuolisista tarpeista kasvaa. Muun muassa työeläkeyhtiö Elo on lähtenyt ideoimaan uusia palveluita yhteistyössä Tiedon kanssa TietoXHubin yhteydessä.

rework-tyoalekeyhtio-1.jpg

Työeläkeyhtiöt voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa työelämän dynamiikkaan. Ja kun työelämän muutos kiihtyy, on tärkeää että osapuolet ovat ajan hermolla. Muutospainetta on paljon. Ei riitä että työelämä muuttuu radikaalisti. Ihmisten eliniän muutokset ja erilaiset globaalit ilmiöt vaikuttavat yhteiskuntaan ja eläkejärjestelmään.

Muita keskustelun aiheita olivat ammattiliitot, yrittämisen tukeminen ja nuorten uusi tapa asennoitua työhön. Työeläkeyhtiöt ovat mukana erilaisissa ideointi- ja hackathon-tapahtumissa. Mitä tämä kaikki siis enteilee? Uskon että näemme vuonna 2016 paljon konkreettisia muutoksia työelämän saralla.

Tunteen ja pulssin mittausta Executive MBA-koulutuksessa

Tunteiden mittaus toimii erinomaisesti myös koulutuksen tukena. Tästä esimerkkiä antaa Jyväskylän yliopiston Executive MBA koulutusohjelma. Fiilismittaria käytetään tunnelmien ja edistymisen mittamiseen koko koulutuksen aikana, reaaliaikaisesti.

Lue lisää

Käytäväkeskustelut siirtyivät nettiin

Catering- sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluja tarjoava Palmia-liikelaitos lähti ennakkoluulottomasti kokeilemaan Fiilismittaria kesäkuussa 2015. Yhtenä tavoitteena oli lisätä avoimuutta ja vaikuttaa sitä kautta  työntekijöiden hyvinvointiin. Avoimuus on kannattanut, vaikka se aiheutti alussa myös ihmetystä. Lue lisää